Навички ХХІ століття

«У ХХІ столітті неграмотні не ті, хто не вміє читати і писати, а ті, хто не вміє вчитися, а ще -  забувати те, чого  навчився, й перевчатися», - стверджує Елвін Тоффлер, американський соціолог та футуролог, один із авторів концепції постіндустріального суспільства. 

На початку ХХІ сторіччя понад 200 організацій та провідних компаній світу запропонували перелік навичок, які знадобляться молодим людям, щоб бути успішними в житті в ХХІ сторіччі. Цей перелік отримав назву «Навички 21 сторіччя». 

Новопечерська школа прагне сформувати ці навички у своїх учнів, адже вони необхідні для успіху в умовах сучасного глобалізованого інформаційного світу.


Навчальні та інноваційні навички 

 • творчість і інноваційність;
 • критичне мислення і вміння вирішувати проблеми;
 • комунікативні навички та навички співробітництва.

Вміння працювати з інформацією, медіа та комп’ютерні навички

 • інформаційна грамотність;
 • медіаграмотність;
 • IКT-грамотність (грамотність у галузі інформаційно-комунікаціних технологій).

Життєві та кар’єрні навички

 • гнучкість та пристосовуваність;
 • ініціатива та самоспрямованість;
 • соціальні навички та навички, пов’язані зі співіснуванням різних культур;
 • продуктивність та вміння з’ясовувати та враховувати кількісні показники;
 • лідерство та відповідальність.

Раніше, коли більшість людей працювали на виробництві, основними необхідними навичками були знання ринку, гарна взаємодія з іншими, вміння багато працювати та бути професіоналом — ефективним, старанним, чесним і справедливим. Зараз учні також потребують цих навичок, але для того, щоб працювати в інформаційну епоху, учні також мають вміти критично мислити, творчо вирішувати проблеми, зрозуміло пояснювати свою думку, засвоювати мінливі технології та орієнтуватись у стрімкому інформаційному потоці. Швидкі зміни в нашому світі вимагають від учнів бути гнучкими, брати на себе ініціативу та бути лідерами, а також створювати щось нове та корисне.