Відновлення паролю через сайт здійснюється лише для батьків.
Для учня відновлення паролю здійснює його класний вчитель або тьютор.