Навички ХХІ століття

Новопечерська школа у своєму навчальному підході застосовує програму «Лідер у мені», а також має на меті формування в учнів Навичок XXI століття. 

Навички ХХІ століття — це набір здібностей, які необхідні учням для успіху в умовах сучасного глобалізованого інформаційного світу.


Навчальні та інноваційні навички 

 • творчість і інноваційність;
 • критичне мислення і вміння вирішувати проблеми;
 • комунікативні навички та навички співробітництва.

Вміння працювати з інформацією, медіа та комп’ютерні навички

 • інформаційна грамотність;
 • медіа грамотність;
 • IКT-грамотність (грамотність у галузі інформаційно-комунікаціних технологій).

Життєві та кар’єрні навички

 • гнучкість та пристосовуваність;
 • ініціатива та самоспрямованість;
 • соціальні навички та навички, пов’язані зі співіснуванням різних культур;
 • продуктивність та вміння з’ясовувати та враховувати кількісні показники;
 • лідерство та відповідальність.

Раніше, коли більшість людей працювали на виробництві, основними необхідними навичками були знання ринку, гарна взаємодія з іншими, вміння багато працювати та бути професіоналом — ефективним, старанним, чесним і справедливим. Зараз учні також потребують цих навичок, але для того, щоб працювати в інформаційну епоху, учні також мають вміти критично мислити, творчо вирішувати проблеми, зрозуміло пояснювати свою думку, засвоювати мінливі технології та орієнтуватись у стрімкому інформаційному потоці. Швидкі зміни в нашому світі вимагають від учнів бути гнучкими, брати на себе ініціативу та бути лідерами, а також створювати щось нове та корисне.