Договір про надання послуг

1. ПРОПОЗИЦІЯ ТОВ «НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА» НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ.

2. ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

4. ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО.

5. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ.

6. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ХАРЧУВАННЯ.

7. ПРАВИЛА ЗМІНИ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

8. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ.

9. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

10. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ШКОЛИ

11. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

13. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.

14. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ (ПРИПИНЕННЯ) ДОГОВОРУ.

15. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ.

16. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ.

  • 16.1. Додаток № 1 - Вартість Послуг.
  • 16.2. Додаток № 2 - Правила поведінки.

17. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ ШКОЛИ.

1. Пропозиція ТОВ «НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА» на укладення договору про надання послуг.

2. Терміни та скорочення.

3. Предмет договору.

4. Порядок приєднання до договору. Внесення змін до нього.

5. Договір про надання освітніх послуг.

6. Договір про надання послуг харчування.

7. Правила зміни форми навчання.

8. Вартість послуг.

9. Порядок розрахунків.

10. Права та обов'язки школи.

11. Права та обов'язки батьків.

12. Відповідальність сторін. Вирішення спорів.

13. Форс-мажорні обставини.

14. Порядок розірвання (припинення) договору.

15. Інші умови договору.

16. Додатки до договору.

  • 16.1. Додаток № 1 - Вартість Послуг.
  • 16.2. Додаток № 2 - Правила поведінки.
  • 16.3. Додаток № 3 - Заява про приєднання.

17. Реквізити та підписи школи.