Філософія

Місія та візія

Місія

Новопечерська школа пропонує своїм учням освітній досвід, який максимально розкриває їхній навчальний потенціал. Вони прямуватимуть шляхом, на якому стануть незалежними учнями з широким кругозором, навчаться критично мислити та легко вирішувати проблеми, а також віддано розвиватимуть свої таланти. Саме так вони створюватимуть кращу версію як себе, так і суспільства. Для цього ми забезпечуємо довірливе, турботливе й співчутливе середовище, де учні зможуть розвивати морально-етичні духовні якості та вміння розуміти інших.

Візія 2021-2024

Новопечерська школа — це:

 • дитиноцентрична школа, де кожен учень розвивається і натхненно навчається для життя;
 • сучасний простір, що об’єднує однодумців (учнів, батьків, учителів) та надихає вдосконалювати себе і світ;
 • місце, де зростають успішні учні — майбутні лідери, архітектори позитивних змін з великим українським серцем;
 • територія довіри та можливостей для постійного розвитку учнів, батьків, учителів;
 • ефективні вчителі-новатори, що володіють сучасними методами навчання та втілюють прогресивні ідеї;
 • флагман та рушій освітніх інновацій України.

 

Участь батьків

Ми приймаємо до Новопечерської школи не лише дитину, а й найближчих для неї людей — тата і маму, і бачимо батьків активними учасниками навчально-виховного процесу нарівні з учнями та вчителями. Навчання – це не двосторонній процес взаємодії учнів та вчителів, в ньому присутня і третя, не менш важлива, сторона – батьки.

Такий підхід є абсолютно природним, адже сім’я – це середовище первинної соціалізації дитини, джерело її емоційної підтримки, засіб передачі та збереження цінностей.

Ми чекаємо від батьків:

 • віри у свою дитину та прийняття не лише її сильних сторін, а й слабких;
 • бажання розвивати творчі здібності та всіляко заохочувати прояви ініціативи свого сина чи доньки;
 • довіри до всіх, хто працюватиме з дитиною: до керівництва школи, вчителів, психологів, адже всі вони — професіонали, віддані своїй справі, які дивляться з вами в одному напрямку і готові до діалогу та співпраці;
 • чіткого розуміння, що навчання для дитини є своєрідною роботою, що повинна цінуватися і сприйматися так само, як і ваша щоденна робота;
 • зацікавленості шкільними справами дитини та готовності повідомити Школі, якщо виникають зміни у поведінці дитини;
 • толерантності до думок, традицій та матеріального статку інших родин;
 • підтримки здорового способу життя;
 • поваги до української мови, культури та традицій.

Ми завжди відкриті для вас і впевнені, що разом нам вдасться вповні досягти поставленої мети.

Цінності

 • розкриття потенціалу кожної дитини, сприяння її творчій та пізнавальній активності;
 • повага до дитини, надання їй свободи вибору;
 • формування навичок роботи у колективі, толерантності, вміння ефективно співпрацювати;
 • прозорі та відкриті стосунки між усіма учасниками навчального процесу — учнями, викладачами і батьками;
 • виховання особистості дитини з урахуванням найкращих національних та світових традицій для формування відкритої свідомості сучасного громадянина;
 • безперервний розвиток вчителів, підвищення їхнього професійного рівня через мотивацію та саморозвиток.

Навички XXI століття

На початку ХХІ сторіччя понад 200 організацій та провідних компаній світу запропонували перелік навичок, які знадобляться молодим людям для того, щоб бути успішними в умовах сучасного глобалізованого та мінливого світу.

Мета навчального підходу Новопечерської школи, до якої ми прямуємо та якої прагнемо досягти — формування у наших учнів Навичок ХХІ століття:

Навчальні та інноваційні навички

Творчість та інноваційність

 • Здатність до оригінальності та інноваційності в діяльності.
 • Розвиток, впровадження та донесення нових ідей до інших.
 • Відкритість та сприяння новим різноманітним перспективам.
 • Робота над творчими ідеями для внесення вагомого та корисного вкладу у царину, в яку впроваджується інновація.

Критичне мислення і вміння вирішувати проблеми

 • З’ясування причинно-наслідкових зв’язків, ґрунтовне доведення та розуміння ідей.
 • Здійснення вибору та ухвалення комплексних рішень.
 • Розуміння взаємозв’язків між системами.
 • Визначення та постановка суттєвих запитань для прояснення різноманітних позицій, що дозволяє приймати кращі рішення.
 • Оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання.
 • Вміле, відповідальне мислення, що дозволяє людині формулювати надійні вірогідні судження для окреслення, аналізу та вирішення проблем.

Комунікативні навички та навички співробітництва

 • Ефективне формулювання думок та ідей шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання.
 • Демонстрація можливості ефективно співпрацювати з різноманітними групами.
 • Гнучкість та готовність до застосування необхідних компромісів з метою здійснення спільного завдання.
 • Прийняття відповідальності за результати спільної роботи.
 • Розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового та за допомогою мультимедійних засобів в різноманітних формах та в різних умовах.

Вміння працювати з інформацією, медіа та комп’ютерні навички

Інформаційна грамотність

 • Вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем.
 • Базове розуміння етичних/правових питань, пов’язаних з доступом до інформації та її використанням.

Медіаграмотність

 • Розуміння характеристик та принципу побудови медіаповідомлень, для яких цілей, із застосуванням яких інструментів та за яких умов вони зроблені.
 • З’ясування способів інтерпретації інформації різними особами, включення або відсутність різних оцінок та точок зору, усвідомлення залежності медіаповідомлень від ціннісних норм та точок зору та розуміння того, як медіа можуть впливати на думки та поведінку.
 • Розуміння підґрунтя та базових засад етичних/правових питань, пов’язаних з доступом до інформації та її використанням.

IКT-грамотність (Грамотність у галузі інформаційно-комунікаціних технологій)

 • Належне використання цифрових технологій, інструментів та комунікаційних мереж для доступу, управління, інтегрування, оцінювання та створення інформаційних даних для успішного функціонування в суспільстві економіки знань.
 • Використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації.

Життєві та кар’єрні навички

Гнучкість та пристосовуваність

 • Адаптація (гнучкість у пристосуванні) до різних ролей та рівнів відповідальності.
 • Ефективна праця в умовах двозначності (неоднозначності) та зміни пріоритетів.

Ініціатива та самоспрямованість

 • Усвідомлення власного розуміння навчання та своїх потреб щодо навчання.
 • Вихід за межі наявної майстерності та вимог навчальної програми для дослідження та розширення свого власного навчального досвіду та досягнення власних навчальних цілей.
 • Прояв ініціативи з покращення навичок для досягнення вищого професійного рівня.
 • Визначення навчальних завдань, виділення головних та виконання їх без стороннього нагляду.
 • Ефективне використання часу та розподіл робочого навантаження.
 • Бажання і здатність навчатися протягом всього життя.

Соціальні навички та навички, пов’язані зі співіснуванням різних культур

 • Належна та продуктивна праця разом з іншими.
 • Використання для досягнення цілей сукупного інтелекту груп, коли це необхідно.
 • Визнання культурних розбіжностей та використання різних перспектив для підвищення інновації та якості роботи.

Продуктивність та вміння з’ясовувати та враховувати кількісні показники

 • Встановлення та слідування високим стандартам і цілям для якісного і вчасного виконання роботи.
 • Демонстрація старанності та позитивної робочої етики (наприклад, пунктуальність та надійність).

Лідерство та відповідальність

 • Використання міжособистісних навичок та навичок вирішення проблем для впливу на інших та ведення їх до мети.
 • Використання сильних сторін інших для досягнення спільної мети.
 • Виявлення чесної та етичної поведінки.
 • Діяльність відповідно до інтересів широкої спільноти.

Лідер у мені

Для того, щоб учні засвоїли навички ХХІ століття та були готові до успішного життя у сучасному світі, Новопечерська школа використовує програму «Лідер в мені», яка є адаптацією відомої програми «Сім звичок високоефективних людей» до шкільного середовища та дитячого віку. Ця програма поширена в усьому світі, а в Україні Новопечерська школа — найперший заклад освіти, який за нею працює.

Ми працюємо з Leader in Me з моменту заснування Школи і, відповідно до світового досвіду, вивчаємо та застосовуємо звички у початковій школі, а у середній та старшій — практикуємо засвоєні навички в проектній роботі.

Опанування звичок учнями відбувається у декілька етапів: 

 • ознайомлення 
 • формування навичок під час занять, відпрацювання та практика (за участі вчителів та однокласників)
 • використання в повсякденній діяльності (керування у вирішенні питань та проблем, використання лексики Звичок тощо)
 • участь у Днях Лідерства

Сім звичок

1) Я проактивний

 • Я відповідальна людина, я беру на себе ініціативу, я обираю, як діяти, як ставитись, який настрій мати.
 • Я не звинувачую інших за свої неправильні дії.
 • Для того, щоб вчиняти правильно, мені не потрібно, щоб про це хтось попросив, і я вчиняю правильно, навіть якщо ніхто не бачить.

2) Я знаю свою мету

 • Я планую наперед та ставлю перед собою цілі.
 • Я роблю те, що має значення.
 • Я важлива частина свого класу та керуюся шкільними Місією та Візією.
 • Я намагаюся бути порядним громадянином.

3) Я роблю спочатку важливе, а потім термінове

 • Я витрачаю свій час на найбільш важливі справи.
 • Це означає, що я кажу «ні» тому, що мені не потрібно робити.
 • Я встановлюю пріоритет, складаю розклад та рухаюсь за планом.
 • Я дисциплінований та добре організований.

4) Я думаю в стилі «win-win»

 • Я утримую баланс між тим, чого бажаю я та тим, чого бажають інші.
 • Коли починається конфлікт, я шукаю вирішення, за якого обидві сторони виграють.

5) Я спочатку слухаю іншого, а потім пояснюю своє

 • Я вислуховую ідеї та почуття інших.
 • Я прагну побачити ситуацію з точки зору іншого.
 • Я слухаю та не перебиваю.
 • Я слухаю вухами, очима та серцем.
 • Я впевнено висловлюю свої ідеї.

6) Я створюю синергію

 • Я ціную сильні сторони інших людей та навчаюся в них.
 • Я встановлюю гарні стосунки з іншими, навіть з тими, хто на мене не схожий.
 • Я гарно працюю в групі, адже знаю, що в команді ми можемо знайти кращі рішення, ніж поодинці.
 • Коли є два варіанти, я завжди шукаю третю альтернативу.

7) Я вчасно загострюю пилку

 • Я правильно харчуюся, займаюся фізичними вправами — піклуюся про своє тіло.
 • Я вивчаю багато нового, і не тільки в школі — піклуюся про свій розум.
 • Я проводжу час зі своєю родиною й друзями — піклуюся про своє серце.
 • Я приділяю час тому, щоб допомагати людям — піклуюся про свою душу.
 • Я утримую баланс між всіма частинами свого життя.

Програма «Лідер у мені» допомагає учням гармонійно розвиватися, втілювати в життя свої мрії, будувати позитивні стосунки з іншими, почуватися щасливими, а також гуртує всіх учнів і співробітників у єдиний колектив.

Майстер-класи Лідер у мені

Ми дуже цінуємо залучення батьків до шкільного життя дитини, тому запровадили майстер-класи з програми «Лідер в мені» для батьків.

Повідомлення про час і місце проведення семінарів буде надходити вам у шкільній розсилці.

Щиро запрошуємо вас відвідувати ці заходи та навчатися разом із вашими дітьми!